Büyük Veri Analizinde Yerli ve Milli Adımlar

Hakkımızda

Gürbağ Grup şirketlerinin bir parçası olan Gürbağ Savunma ve Teknoloji milli üretim ve milli ermaye sloganıyla emin ve hızlı adımlarla ilerlemeyi sürdürürken 2021 yılında müşterilerine büyük veri çözümleri sunmak, büyük veride madencilik, analiz, raporlama, anlamlandırma ve yapay zeka başlıkları altında hizmet vermek için GST Yazılımı kurmuştur. Teknolojiyi üreterek takip edilen pozisyonda olmayı kendine ilke edinen ve global pazarda aktör konumunda olan GST Yazılım, uzman ekibi sayesinde yerli ve milli kaynaklarla Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Büyük Veri (Big Data) Hakkında

Büyük veri kavramı bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte ortaya çıkmıştır. 2012 yılında Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda tıpkı para, altın gibi varlıklara ek olarak, yeni bir ekonomik değer olarak “veri” den bahsedilmiştir. Büyük veri, verinin analiz edilip sınıflandırılmış, anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmüş halidir. Günümüzde veri toplamak ve o veriyi işlemek için veri toplama araçları gittikçe gelişmektedir. Dijitalleşme ile birlikte veri miktarı günden güne artmaktadır. İnternet ve veri tabanları üzerinde yapılan paylaşımlar büyük veriyi oluşturmaktadır. Kullanıcıların internet üzerinde gerçekleştirdiği tüm etkileşimler büyük veri kaynağı olarak değerlendirilebilir.

Yapay Zeka Destekli Büyük Veri Platformu (Veloxap)

Ürünler

Veloxap Cyber Analysis

Veloxap ürünü Gst Yazılım A.Ş. ve Mdsap Bilişim Teknolojileri A.Ş. ortaklığı ile geliştirilmekte ve satılmaktadır.

İnternetin ve iletişimin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu, milyonlarca insanın farkında olarak ya da olmayarak veri ürettiği günümüzde, büyük veri yönetimi ve veriden değer elde etmek çağımıza ayak uydurmak adına büyük önem arz etmektedir.

Bu bakış açısıyla, Veloxap Cyber Analysis, kurumsal ve büyük veri kaynaklarından gelen verileri tek bir merkezde toplanarak analiz edildiği ve anlamlandırılarak bilgiye dönüştürüldüğü bir büyük veri çözümü olarak geliştirilmiştir.

Yapay zeka teknolojisinden de yararlanan Veloxap uygulaması, sunduğu dinamik yapı ile kurum personelinin bilgiye kısa zamanda ulaşarak doğru ve etkin kararlar almasına yardımcı olmaktadır.

Devlet bünyesinde yer alan tüm kurumlarda üretilen verilerin, birbirine olan etkisi göz önünde bulundurularak, tek bir çatı altında bir araya getirilmesi, etkin ve kapsamlı analizler yapma imkanı sunmaktadır. Bu sayede özellikle devlet yönetiminde ileriye yönelik doğru ve stratejik kararların alınması kolaylaşmaktadır.


Devlet bünyesinde oluşturulacak bir inisiyatif ile aşağıda örnekleri verilen tüm kurumsal ve/veya açık kaynak verilerin:

 • Kurumsal olarak üretilmiş veriler (İstihbarat ve Emniyet Birimleri, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Güvenlik, Hastane, Bankalar vb.)
 • Telefon Operatörleri (Azercell, Bakcell, Nar Mobile)
 • Güvenlik Kameraları ( Mobese, Plaka Tanıma Sistemleri vb.)
 • Otel Konaklama, Seyahat detayları, Kargo, Posta verileri
 • Sosyal Medya Kaynakları (Twitter, Facebook, Instagram vb.)
 • E- Ticaret siteleri

tek bir merkezde bir araya getirilmesi ve yapay zeka teknolojilerini de kullanarak proaktif bir yaklaşım ile etkin ve kapsamlı analizlerde bulunarak hızlı bir şekilde stratejik kararların alınması amaçlanmaktadır.

Veloxap Cyber analiz platformu, sahip olduğu teknolojisi ve aşağıda detayları verilen modüler yapıdaki özellikleri sayesinde,


 • Yüz tanıma sistemleri: Maskeli ya da gözlüklü de olsa kişiler tespit edilebilir, kişiye ait bilgilerin görselleştirilmesi sağlanabilir. Bu veriler akıllı şehir sistemlerine entegre edilebilir.
 • Obje tanıma sistemleri: Ulaşım sistemleri, Tarımsal üretim, Proaktif kolluk faaliyetleri gibi alanlarda faydalanılabilir.
 • Görüntü arama motoru ile görsel aramalar
 • Sosyal Medya Analizi: Açık kaynaklardaki gündemi takip edebilmeyi, karar verme mekanizmalarının olası gündemi değerlendirebilmesini, analiz yapabilmesini, insanların duygu ve düşüncelerini tahmin ederek stratejik planlamalar yapabilmelerini sağlar. Bir çok kurumun sunduğu hizmete ilişkin memnuniyetin değerlendirilmesi ve gündemin takip edilmesine olanak tanır. Kitleleri manipüle etme amaçlı kullanılan sahte BOT hesapların tespiti yapılabilir.
 • Ses Analizi: Konuşmacı analizi ve Tv yayınlarının metine çevirilmesi
 • CDR & VDR sistemleri ile P2P bağlantıların (Whatsapp, Facetime, Telegram, Google Duo üzerinden sesli görüşmelerin) tespit edilmesi, insanların internet alışkanlıkları, belge sızıntılarının tespit edilmesi

Emniyet, İstihbarat, Şehir Planlama, Ulaşım ve Alt Yapı Projeleri, Tarım, Maliye, Finans, Sosyal Güvenlik, Sağlık Verileri, Pandemi yönetimi vb. birçok alanda büyük resmi görerek kapsamlı analizlerle hızlı stratejik kararların alınabilmesinin ve yönetiminin de önünü açacaktır.


Yukarıda bahsi geçen kullanım alanları ile ilgili biraz daha açıklık getirmek adına bazı proje örnekleri aşağıda yer almaktadır.

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri & Trafik Yönetimi: Akan veride gerçek zamanlı analiz ile trafik/yolcu yoğunluğunun tahminlenmesi, bu doğrultuda ulaşım planlaması ve gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması
 • Akıllı Şehir Planlaması: Geospatial (konumsal) veri işleme ve gerçek zamanlı analizler ile yapay zeka destekli akıllı şehir uygulamaları
 • Çevre Planlama ve Yönetimi: Çevre Koruma kapsamında yatırım ve proje takibi, kaynak planlaması
 • Acil Durum Yönetimi: Erken uyarı, akıllı olay tespiti ve otomatik olay işleme prosedürleri aracılığıyla şehir yöneticilerinin acil durumları etkili ve verimli bir şekilde değerlendirmesine ve müdahale etmesine yardımcı olur.
 • Gelişmiş Finansal Analizler: Finansal Anomali tespiti


Konuyu ulusal güvenlik kapsamında bir örnek üzerinden detaylandıracak olursak; terör, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suç örgütleri ve internet üzerinden işlenen bilişim suçlarıyla alakalı olarak istihbaratı noktasında yapılacak çalışmalar klasik yöntemlerle çok uzun zaman almakta ve eşzamanlı olarak birden fazla araştırmacının çalışmasına olanak tanımamaktadır. Bu durum sadece suçluların tespit edilmesini değil, aynı zamanda suçların önlenmesini de geciktirdiği için toplumdaki adalet duygusunu da zedeleyebilmektedir. Günümüz teknolojisi insanları birçok konuda internete yönelttiği gibi, suçluları da takibi zor ve kısmen imkânsız alanlar olduğu için tamamen internete yöneltmiştir.


Ham datanın bilgi haline dönüştürüldüğü söz konusu Veloxap analiz platformu ile soruşturmacıların/istihbarat personelinin veriye kısa zamanda ulaşabilmesi, ulaşılan verinin görselleştirilmesi ve adalet mekanizmasının hızlı bir şekilde tesis edilebilmesinin önü açılmıştır.

Projelerimizde veri güvenliği ilk önceliğimiz olduğu için platform on-prem sistemlere kurulacak olup, veriler hiçbir şekilde kullanılan kurumun dışına çıkmayacak, ülke sınırları içinde kalacaktır.

Projelerimizde veri güvenliği ilk önceliğimiz olduğu için platform on-prem sistemlere kurulacak olup, veriler hiçbir şekilde kullanılan kurumun dışına çıkmayacak, ülke sınırları içinde kalacaktır.

Veloxap Büyük Veri Analiz Platformu çözümümüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hali hazırda kullanılmakta olup, kuruma tek bir portal üzerinden yapay zeka destekli anomali tespiti ve öngörüsel analiz yapma yeteneği kazandırılmıştır. Söz konusu projede kurum personeline eğitimler vererek kimseye ihtiyaç duymayacakları şekilde kurumda ilerleme imkanı sağlanmıştır. Benzer şekilde teknoloji transferi ile kardeş Azerbaycan yazılımcılarını yetiştirerek sistem daha da güçlü hale getirilecek ve Azerbaycan kimseye ihtiyaç duymayacaktır.

Büyük Verinin Tüm Süreçleri

Hizmetler

Büyük Veri Üzerinde Veri Madenciliği

Veri madenciliği elde edilen büyük verinin analizi için en önemli yöntemlerden biridir. Veri madenciliği, veri ambarlarında saklanan, yararlı olabilecek, aralarında bilinmeyen ilişkilerin olduğu verilerin keşfedilerek, bu verilerin hem anlaşılır hem de kullanılabilir bir şekle dönüştürülmesine yönelik geliştirilmiş yöntemler topluluğudur.

Veri İşçiliği

Veri madenciliği sayesinde elde bulunan veri üzerinde çeşitli algoritmaların uygulanıp veri hakkında farklı kararlara ulaşılabilmesidir. Veri işlemek hayat döngüsünde yer alan toplama, kullanma, ifşa, depolama ve ortadan kaldırma fonksiyonlarını içeren işlemler kümesi olarak ifade edilebilir. Yazılım ve donanım teknolojisindeki ilerlemeler ile karar destek sistemleri, bilişim sistemlerinin kullanılabildiği birçok alanda uygulanabilir hale gelmiştir. İşletmeler için kurumsal kaynak planlamalarından, savunma stratejilerine, sağlık uygulamalarının verimliliğinden, eğitim sektörüne hatta hukuk alanını kapsamaktadır.

İş Ortakları

Veloxap ürünü Gst Yazılım A.Ş. ve Mdsap Bilişim Teknolojileri A.Ş. ortaklığı ile geliştirilmekte ve satılmaktadır.

İletişim

İsim-Soyisim*

Konu

E-Posta*

Telefon

Mesaj